Search

Total: 200 results found.

Page 10 of 10
1953 country: Japan Studio: Daiei Studios Genre: Drama / Fantasy Language: Volume: Japanese Duration: 94 min minutes Cast/Crew: Machiko Kyô, Kinuyo Tanaka, Masayuki Mori, Mitsuzô Miyata, Kisaku Ito, ...
182. Ikiru ()
(Drama)
1952 country: Japan Studio: Toho Film (Eiga) Co. Ltd. Genre: Drama Language: Volume: Japanese Duration: 143 min minutes Cast/Crew: Takashi Shimura, Kyoko Seki, Miki Odagiri, Makoto Kobori, Nobuo ...
183. The Life of Oharu ()
(Period Drama)
1952 country: Japan Studio: Shintoho Genre: Period Drama Language: Volume: Japanese Duration: 148 minutes Cast/Crew: Kenji Mizoguchi, Hideo Koi, Yoshikata Yoda, Kenji Mizoguchi, Yoshimi Hirano, ...
1951 country: Japan Studio: Shochiku Kinema Kenkyû-jo Genre: Drama Language: Volume: Japanese Duration: 166 min minutes Cast/Crew: Yoshiko Kuga, Takashi Shimura, Masayuki Mori, Toshirô Mifune, Setsuko ...
1951 country: Japan Studio: Shochiku Kinema Kenkyû-jo Genre: Drama Language: Volume: Japanese Duration: 124 minutes Cast/Crew: Yasujiro Ozu, Takeshi Yamamoto, Kogo Noda, Yasujiro Ozu, Yuuharu Atsuta, ...
186. Scandal (Shubun)
(Drama)
1950 country: Japan Studio: Shochiku Company Genre: Drama Language: Volume: Japanese Duration: 105 min minutes Cast/Crew: Takashi Shimura, Noriko Sengoku, Toshirô Mifune, Yokô Katsuragi, Yoshi Sugihara, ...
1950 country: Japan Studio: Daiei Motion Picture Company, Daiei Studios Genre: Drama Language: Volume: Japanese Duration: 88 min minutes Cast/Crew: Takashi Shimura, Masayuki Mori, Toshiro Mifune , ...
1949 country: Japan Studio: Shochiku Kinema Kenkyû-jo Genre: Drama Language: Volume: Japanese Duration: 108 minutes Cast/Crew: Yasujiro Ozu, Yasujiro Ozu, Kogo Noda, Yasujiro Ozu, Kazuo Hirotsu ...
1949 country: Japan Studio: Toho Company, Ltd. Genre: Crime Language: Volume: Japanese Duration: 122 minutes Cast/Crew: Akira Kurosawa, Sojiro Motoki, Ryuzo Kikushima, Akira Kurosawa, Asakazu Nakai, ...
1948 country: Japan Studio: Toho Company Genre: Drama Language: Volume: Japanese Duration: 98 min minutes Cast/Crew: Reisaburo Yamamoto, Michiyo Kogure , Toshirô Mifune, Takashi Shimura, Akira Kurosawa, ...
1947 country: Japan Studio: Toho Company Genre: Drama Language: Japanese Volume: Japanese Duration: 109 minutes Cast/Crew: Chieko Nakakita, Zeko Nakamura, Isao Numazaki, Ichiro Sugai, Atsushi Watanabe, ...
1947 country: Japan Studio: Toho Company Genre: Drama Language: Volume: Japanese Duration: minutes Cast/Crew: Chieko Nakakita, Zeko Nakamura, Isao Numazaki, Ichiro Sugai, Atsushi Watanabe, Kenju Imaizumi, ...
1946 country: Japan Studio: Toho Company Genre: drama Language: Volume: Japanese Duration: 110 min. minutes Cast/Crew: Haruko Sugimura, Denjiro Okochi, Akitake Kono, Setsuko Hara, Susumu Fujita, ...
1946 country: Japan Studio: Toho Genre: Drama Language: Volume: Japanese Duration: 82 minutes Cast/Crew: Kenji Susukida, Chieko Takehisa, Chieko Nakakita, Mitsuo Tachibana, Takeo Kita, Keiji Kitagawa, ...
1945 country: Japan Studio: Toho Company Genre: Period drama film Language: Volume: Japanese Duration: 58 minutes Cast/Crew: Akira Kurosawa, Motohiko Ito, Akira Kurosawa, Takeo Ito , Toshio Gota , ...
196. Sanshiro Sugata ()
(Martial arts film)
1943 country: Japan Studio: Toho Company Genre: Martial arts film Language: Volume: Japanese Duration: 80 minutes Cast/Crew: Akira Kurosawa, Keiji Matsuzaki, Akira Kurosawa, Tsuneo Tomita, Akira Mimura, ...
1942 country: Japan Studio: Geijutsu Eigasha Genre: Animation/War Language: Volume: Japanese Duration: 37 minutes Cast/Crew: Mitsuyo Seo, Shigeru Kurihara, Einosuke Omura, Mitsuyo Seo Synopsis: Silhouettes ...
198. The 47 Ronin (Genroku chushingura)
(Historical Drama)
1941 (part 1), 1942 country: Japan Studio: Shochiku Genre: Historical Drama Language: Volume: Japanese Duration: 241 min minutes Cast/Crew: Mantoyo Mimasu, Chojuro Kawarasaki, Daisuke Kato, Utaemon ...
199. Osaka Elegy (Naniwa Erejii)
(contemporary (1936) drama)
1936 country: Japan Studio: Daiichi Eiga Genre: contemporary (1936) drama Language: Volume: Japanese Duration: 66 mins minutes Cast/Crew: Isuzu Yamada , Yoko Umemura, Seichi Takegawa, Benkei Shiganoya, ...
200. Passing Fancy (Dekigokoro)
(Comedy/Drama)
1933 country: Japan Studio: Shochiku Kinema Kenkyû-jo Genre: Comedy/Drama Language: Volume: Japanese Duration: 100 min minutes Cast/Crew: Takeshi Sakamoto, Den Obinata, Choko Iida, Nobuko Fushimi, ...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>