Search

Total: 200 results found.

Page 8 of 10
1966 country: Japan Studio: Teshigahara-Tokyo Eiga Genre: Sci-fi/Drama Language: Japanese Volume: Japanese Duration: 124 minutes Cast/Crew: Kyoko Kishida, Miki Irie, Mikijiro Hira, Eiji Okada, Tatsuya ...
1965 country: Japan Studio: Nikkatsu Genre: Drama/War Language: Volume: Japanese Duration: 96 min. minutes Cast/Crew: Isao Tamagawa, Shoichi Ozawa, Yumiko Nogawa, Tamio Kawachi, Tomiko Ishikawa, ...
1965 country: Japan Studio: Shochiku Genre: Action/Adventure Language: Volume: Japanese Duration: 85 minutes minutes Cast/Crew: Go Kato, Takeshi Kato, Shima Iwashita, Mikijiro Hara, Mamoru Abe, ...
1965 country: Japan Studio: Nikkatsu Genre: Drama Language: Volume: Japanese Duration: 87 minutes minutes Cast/Crew: Akira Yamauchi, Hideki Takahashi, Hiroko Ito, Akira Suzuk, Takeo Kimura, Kurataro ...
145. Samurai Spy (Ibun Sarutobi Sasuke)
(Historical Action Espionage)
1965 country: Japan Studio: Shochiko Co.,Ltd. Genre: Historical Action Espionage Language: Volume: Japanese Duration: 100 minutes Cast/Crew: Jitsuko Yoshimura, Tetsuro Tanba, Mutsuhiro Toura, Koji Takahashi, ...
1965 country: Japan Studio: Toho Company, Ltd. Genre: Samurai Language: Volume: Japanese Duration: 121 minutes Cast/Crew: Kihachi Okamoto, Sanezumi Fujimoto, Kaneharu Minamizato, Masayuki Sato, Shinobu ...
1965 country: Japan Studio: Toho Genre: Samurai Language: Volume: Japanese Duration: 122 minutes Cast/Crew: Toshiro Mifune, Keiju Kobayashi, Michiyo Aratama , Yunosuke Ito, Koshiro Matsumoto, Eijaro ...
1965 country: Japan Studio: Daiei Genre: Monster Language: Volume: Japanese Duration: 80 minutes Cast/Crew: Junichirô Yamashiko, Harumi Kiritachi, Eiji Funakoshi, Tatsuji Nakashizu , Nobuo Munekawa, ...
149. KWAIDAN (Kaidan)
(period horror anthology)
1964 country: Japan Studio: Toho Genre: period horror anthology Language: Volume: Japanese Duration: minutes Cast/Crew: Keko Kishi, Tatsuya Nakadai, Ganemon Nakamura , Tetsuro Tamba  ...
1964 country: Japan Studio: Toho Film (Eiga) Co. Ltd, Teshigahara Productions Genre: Drama Language: Volume: Japanese Duration: 123 min minutes Cast/Crew: Kyôko Kishida, Eiji Okada, Fusako Shuzui, ...
1964 country: Japan Studio: Nikkatsu Genre: Action Language: Volume: Japanese Duration: 92 minutes Cast/Crew: Osamu Takizawa, Naeko Kubo, Hiroyuki Nagato, Chieko Matsubara, Tamio Kawachi, Akira ...
1963 country: Japan Studio: Shochiku Genre: Drama Language: Volume: Japanese Duration: 112 minutes Cast/Crew: Yasujiro Ozu, Shizuo Yamanouchi, Kogo Noda, Yasujiro Ozu, Yuharu Atsuta, Tatsuo Hamada, ...
1962 country: Japan Studio: Teshigahara Productions, Toho Genre: Drama Language: Volume: Japanese Duration: 97 minutes minutes Cast/Crew: Sen Yano, Sumie Sasaki, Hisashi Igawa, Fusako Shuzui, Masao ...
154. Sanjūrō (Tsubaki Sanjūrō)
(Samurai/Comedy)
1962 country: Japan Studio: Toho Genre: Samurai/Comedy Language: Volume: Japanese Duration: 96 min minutes Cast/Crew: Keiju Kobayashi, Yūzō Kayama , Tatsuya Nakadai, Toshiro Mifune , Akira Kurosawa, ...
1962 country: Japan Studio: Toho Company, Ltd. Genre: Crime Language: Volume: Japanese Duration: 143 minutes Cast/Crew: Akira Kurosawa, Ryuzo Kikushima, Tomoyuki Tanaka, Hideo Oguni , Eijirô Hisaita, ...
156. YOJIMBO ()
(Action/Adventure)
1961 country: Japan Studio: Kurosawa Films Production Genre: Action/Adventure Language: Volume: Japanese Duration: 110 minutes minutes Cast/Crew: Isuzu Yamada , Yoko Tsukasa, Tatsuya Nakadai, Toshiro ...
157. Mothra (Mosura)
(Monster)
1961 country: Japan Studio: Toho Genre: Monster Language: Volume: Japanese Duration: 88 minutes Cast/Crew: Ken Uehara, Kyoko Kagawa, Hiroshi Koizumi, Frankie Sakai, Kazuji Taira , Takeo Kita, Teruaki ...
1960 country: Japan Studio: Kindai Eiga Kyokai Genre: Drama Language: Volume: Japanese Duration: 92 min minutes Cast/Crew: Taiji Tonoyama, Shinji Tanaka, Nobuko Otawa, Masanori Horimoto, Toshio  ...
1960 country: Japan Studio: Toho Company Genre: Drama Language: Volume: Japanese Duration: 111 min minutes Cast/Crew: Reiko Dan, Daisuke Kato, Masayuki Mori, Tatsuya Nakadai, Hideko Takamine, Eiji ...
1960 country: Japan Studio: A Kurosawa Films Production Genre: Drama Language: Volume: Japanese Duration: 151 minutes minutes Cast/Crew: Takeshi Kato, Takashi Shimura, Masayuki Mori, Toshiro Mifune, ...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>